Zoeken naar huisarts

huisarts
 
Waarom de huisarts? Huis voor gezondheid.
Waarom de huisarts? De huisarts is het eerste aanspreekpunt over gezondheid. De huisarts coördineert jouw gezondheidszorgen. Elke patiënt heeft maar één vaste huisarts of groepspraktijk, met één Globaal Medisch Dossier. s Nachts kan je wel bij een andere huisarts terecht.
immo tenerife te koop
Huisartsen AZ Maria Middelares.
De coach helpt de brug te slaan tussen de huisarts en het ziekenhuis. Een kwalitatief patiëntenbeleid veronderstelt een goede communicatie tussen de 1 e en 2 e lijn met aandacht voor de zorgcontinuïteit van de patiënt. In dit verband kwam dan ook het peri-operatief samenwerkingsdocument tot stand.
Matras kopen
Ons Team Huisarts Wijkgezondheidscentrum De Sleep.
de huisarts als gids in de gezondheidszorg Wij willen als huisarts graag uw vertrouwenspersoon zijn. Wij zijn het eerste aanspreekpunt bij alle vragen of problemen die u heeft over gezondheid. Om u zo goed mogelijk te helpen, werken wij indien aangewezen samen met de andere hulpverleners in ons centrum verpleegkundigen, kinesitherapeuten, maatschappelijk werksters, diëtiste, psychologe.
leningen berekenen
Voorwaarden voor gevestigde huisarts: Accreditatie.
Voorwaarden voor gevestigde huisarts. Voorwaarden waaraan een gevestigde huisarts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven. Tekst goedgekeurd door Accrediteringsstuurgroep van 15 februari 2006. De huisartsen die wensen geaccrediteerd te worden moeten blijk geven van een continue vorming.
Nijmegen
Hulp van de huisarts seksualiteit.be.
Als er meer hulp nodig is, zal de huisarts je doorverwijzen naar een andere hulpverlener. Seksuele problemen kunnen zowel een lichamelijke als psychologische oorzaak hebben, en zijn ook vaak een combinatie van beide. Bij lichamelijke problemen verwijst de huisarts bijvoorbeeld naar een gynaecoloog, androloog, uroloog of fysiotherapeut.
Zwolle
Je huisarts Geestelijk Gezond Vlaanderen.
Je huisarts kan samen met jou de klachten bekijken, zelf een behandelingsvoorstel doen of je doorverwijzen naar een geschikte hulpverlener of instelling. Een aantal huisartsengroepspraktijken en wijkgezondheidscentra beschikt ook over een psycholoog waarbij je terecht kan voor een eerste psychologische begeleiding.
De erkenning aanvragen als huisarts Zorg en Gezondheid. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
De erkenning aanvragen als huisarts. Vanaf 3 maanden voor het einde van uw opleiding als huisarts. Tijdens uw opleiding dient u al een stageplan en jaarlijks stageboekjes in. Dien eerst het stageboekje van uw laatste opleidingsjaar in. U kan meteen daarna u erkenning aanvragen.
Erkenning huisarts Vlaams Artsensyndicaat vzw.
Om de erkenning als huisarts en de bijzondere beroepstitel van huisarts te behouden, oefent de huisarts de huisartsgeneeskunde uit sinds 4 januari 2016 conform slechts 1 criterium.: De erkende huisarts is ertoe gehouden gedurende zijn ganse loopbaan zijn bekwaamheid te behouden en te ontwikkelen door praktische en wetenschappelijke vorming.
Zoek Wachtdiensten Huisartsen.
De wachtregio komt niet altijd overeen met de fusiegemeente! De dokter van wacht mag zijn wachtgebied niet verlaten! Voor de gemeenten die U niet terugvindt gelieve U te wenden tot een plaatselijke informatiebron. Momenteel 1163 gemeenten en deelgemeenten met wachtdienstinformatie.
Huisarts richt ravage aan in zijn straat Waarschoot Regio HLN.
Een 64-jarige huisarts, die verderop in de straat woont, was met zijn Mercedes vol op de Peugeot 306 van Liesbeth gereden. Door de klap vloog de Peugeot tegen de Opel Vectra van haar vriend Tim, die op zijn beurt de Audi van de buren raakte.
Dat de huisarts alles weet en de patiënt niets, dat klopt n. De Standaard.
Een team specialisten van KULeuven en Cabam ontwikkelden nieuwe infografieken om de patiënt meer inspraak te geven. We moeten meer en meer in dialoog gaan met de patiënt, maar de huisarts blijft wel centraal, zegt Greet Van Kersschaever van huisartsenvereniging Domus Medica.

Contacteer ons