Koninklijke Ganzenrijders Stabroek

woord van de voorzitter: De Koninklijke Ganzenrijders Stabroek is een folkloristische maatschappij, die is heropgericht in 1924. Het gansrijden brengt jong en oud bij elkaar. Mensen die onze contreien hebben verlaten komen naar het gansrijden, vooral om hun dorpsgenoten terug te zien. Jonge gansrijders kunnen zich meten aan de ouderen en omgekeerd. De winnaar wordt even grandioos gevierd.

Foto's, gedenkplaten, boeken, tijdschriften en vertellingen van ouders naar hun kinderen houden deze folklore in de geschiedenis. Er bestaat al veel lectuur over, dank zij onze voorgangers is dit mogelijk gemaakt. Onze samenleving heeft nog steeds de nood aan communicatie door mondelinge overdracht. De moderne tijd heeft daar de laatste jaren een grote verandering in gebracht. Denk maar aan onze radio en TV. Het nieuws zien we dezelfde dag al op de beeldbuis. Wij, gansrijders staan daarom ook niet stil en ik ben trots op onze jeugd die deze moderne communicatie, in de vorm van een website, willen doorvoeren.

Toch kunnen deze moderne middelen het sociale contact tussen de mensen niet vervangen, maar het geeft wel een degelijke steun om elkaar te herinneren aan een activiteit. Alle gebruikers van deze moderne middelen kunnen zo volgen waar en wanneer er gansrijden of keizerschap plaats heeft. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen zal genieten van deze moderne informatie. Ik wens de website beheerders veel succes met hun initiatief en vertrouw erop dat ze hun boeiende site steeds up-to-date zullen houden.

Frans De Schutter
De voorzitter


Wat maakt het gansrijden in Stabroek uniek?

RUITERS / WACHTLIJST: Het aantal ruiters in Stabroek is beperkt tot 35 ruiters. Sinds begin jaren 90 zijn we zelfs over moeten gaan tot het opstellen van een wachtlijst. Deze is tot op heden aangegroeid tot ca 20 ruiters.

Ons gelegenheidslied: Elk jaar wordt een gelegenheidslied bij elkaar gepend, op een vaste melodie. Er wordt in de tekst steeds verwezen naar de koning en de omstandigheden waarin hij werd gekroond.

Onze boetemeesters: Tussen de geel-roden vallen steevast de twee ruiters op die in wit en groen gehuld zijn. Deze heren wijzen hun collega-deelnemers op de reglementen en delen desgevallend geldboetes uit. Hun controles en tussenkomsten zijn gemeend, maar soms ook pure kolder!

Onze klaroen: Nog zo'n opvallende figuur in de jaarlijkse gansrijdersstoet is 'de klaroen': een ruiter die ver voorrijdt op zijn collega's, en de omwonenden luid en helder aankondigt dat het hele gezelschap op komst is. Dankzij de klaroen, het gedokker van de huifkar en het geklep van de paardenhoeven weet heel Stabroek dat 'die speciale zondag' weer is aangebroken. Zo presenteren wij ons jaarlijks, van het Laageind tot in Putte. Onze huidige klaroen is Rune Bastiaenssens.

Onze omroeper: Nergens wordt de sneeuwbalpremie met zoveel schwung opgedreven als in Stabroek. Gelegenheidsomroeper Bob Wezenbeek bracht decennia lang de ambiance in het dorpscentrum, vuurde de ruiters aan met het juiste gevoel en wist de lokale middenstand met een kwinkslag te betrekken bij dit volksfeest. In 2012 namen Paul Hendrickx en Sebastiaan Vadermolen de fakkel over van Bob. Jammer genoeg overleed Bob in het voorjaar van 2014.

Onze dinsdag: In de beginjaren werd de gans op dinsdagavond - carnavaldag bij uitstek - gereden, maar in de loop der jaren kwam de zondag in de plaats. Het geel-rode legioen rukt echter nog steeds op die dinsdag uit om zijn koning te vieren. Wij brengen op die manier als een van de weinigen nog de échte carnavalssfeer in het centrum van Stabroek.

Onze muzikanten: Wanneer de gansrijders uitrukken, is er muziek nodig. Het heerlijke geblaas en geroffel wordt al jaren geleverd door een grote jonge ploeg; die ook allen lid zijn van de Koninklijke Fanfare Verbroedering Stabroek. Het enthousiasme is hier zo groot, dat deze ploeg ook bijna reeds met een wachtlijst moet werken.

Onze doktoor: Vast deel van de gansrijdersstoet is de sjees met doktoor en verpleegsters. De doktoor grijpt in bij valpartijen, doopt de nieuwe leden en heeft steeds een fles 'medicijn' bij de hand. De meest legendarische doktersfiguur uit de vorige eeuw is ongetwijfeld Fons Hanssen. De rol van de intussen overleden Fons wordt de jongste jaren vervuld door Tom Van den Brempt.

Onze lijfwachten: Iedereen zag al de ruiters in zwart en rood, maar alleen de insiders kennen de betekenis van deze kleuren. De twee donker geklede gansrijders noemen we lijfwachten van de koning. Ze rijden in duo vlak achter de koning tijdens de voorbereidende stoet, de ochtend van het gansrijden. Ze zorgen ervoor dat niets de koning in de weg wordt gelegd, en kijken er ook op toe dat die steeds als eerste bij de rustplaats - de herberg onderweg - mag afstappen en iets fris drinken. Tijdens de wedstrijd maken ze evenveel kans als andere ruiters, én gaan ze met hun makkers in concurrentie voor de koningstitel. In 2008 slaagde Jos Eysackers er nog in in zijn uniform van lijfwacht het ganzenkopje te bemachtigen.

Onze bronzen ganzenrijder: In de Dorpsstraat prijkt, aan de rand van ons gansrijdersparcours, een bronzen gansrijder te paard, gebeeldhouwd door Valeer Goethals. Onder de gansrijder: de erelijst van koningen en keizers. Traditie is dat de koning, na het intreden in het dorp en zijn eerste doorgang onder de galg, afscheid neemt van kroon en mantel door die aan de bronzen gansrijder over te dragen. Na dit plechtige moment barst de jaarlijkse strijd los en wordt uitgekeken naar de nieuwe koning.

 

Ganzenrijders Agenda

Januari '18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Daar voor 't tweede jaar

Ode aan de ganzenrijder, geschreven door Peter Hendrickx ter ere van het 750 Jaar Stabroek-slotspektakel.

» lees hier...