Soorten Ganzen

Ganzen tellingen

We hebben 2 soorten ganzen in Nederland en dat zijn de zomer en winter ganzen. De winter ganzen overwinteren hier en trekken daarna weer door. De zomer ganzen verblijven hier in de zomer en worden ook wel eens stand ganzen genoemd. Overdag is hier voldoende voedsel. Bijvoorbeeld in weilanden en akkers. Daarnaast bieden wij de ganzen met onze wateren ook een goede en veilige slaapplek. De grauwe gans heeft zich hier inmiddels permanent als broedvogel genesteld.

Volgens de laatste gegevens uit 2017 telt Nederland 2,3 miljoen ganzen. Vooral in akkers en graslanden zijn ze te vinden. Daarnaast komen er ook steeds meer ganzen uit oost Europa om hier te overwinteren. Deze stijgende lijn is sinds 1975 onveranderd gebleven. er zijn 2 soorten die helaas afnemen namelijk de taigarietgans en de kleine rietgans. een nieuwkomer die hard stijgt is de zogenaamde brandgans. Samen met de grauwe gans nemen deze twee soorten de leiding van het aantal ganzen in Nederland. 40% van alle ganzen kun je vinden in Friesland. Ook kolganzen uit Rusland komen steeds meer naar Friesland toe. De afgelopen 10 jaar is het aantal ganzen in Friesland nagenoeg gelijk gebleven. Wel zie je de reeds besproken verschillen in rassen. Soms blijven ze zelfs tot mei in Friesland.

Zomer

In de zomer worden er veel minder ganzen geteld dan in de winter. Dit komt omdat ze vaak op doortrek gaan dan. De grauwe gans blijf daarentegen graag in Nederland. Een soort ganzen wat in de zomer weer meer zichtbaar is zijn de Canadese gans en de nijlgans. Van deze soort zijn de aantallen de afgelopen 10 jaar met bijna 200% gestegen. leefomstandigheden gans 376 woorden Ganzen worden meestal tussen de 12-20 jaar. De doodsoorzaak is vaak te wijten aan de jacht die jagers op de ganzen doen. Het zijn trouwe dieren die hun partner overal mee naar toe nemen. Ze slapen veel op dezelfde plek en gaan samen andere gebieden verkennen. Helaas zorgt de jacht voor veel stress en angst bij de ganzen waardoor de gemiddeld leeftijd sterk daalt. Dit is van 15 naar 12 gegaan puur door de stress en het toenemende aantal jagers. Natuurlijk is niet elk schot raak maar helaas sterven 25 tot 40% van de ganzen aan de jacht. Ze zijn namelijk niet goed in het inschatten van hoogte en snelheid. Hierdoor weten ze vaak de kogel niet te ontwijken. Wanneer een gans gewond is sterven ze aan een pijnlijke en langzame door.
Een slecht schot zorgt dus voor een lange lijdensweg voor de dieren en dit betreuren wij.