Ganzen
Wist jij dat ganzen niet alleen kunnen zijn en niet alleen mogen worden gehouden. Daarnaast kunnen ze ook niet met meer dan 2 tegelijk gehouden worden. Het zijn dus geen dieren die alleen kunnen blijven maar drukte is ook weer niks voor hen. Wanneer je een gans met een gent samen zet loop je het risico dat de eieren die ze leggen onbevrucht blijven. Als je ze 1 op 1 samen houd dan is de kans van slagen groter.
Lees meer over de soorten

Beschermde diersoort.

Ganzen zijn een beschermde diersoort.
Neem bijvoorbeeld de grauwe gans deze komen niet veel voor in Europa.
Gelukkig hier in Nederland wel en daarom heeft Nederland ze als beschermde diersoort aangemerkt.
Dit moet ook volgens de wet natuurbescherming die wij hier kennen.

Vanaf 1970 werd de grauwe gans ook gespot in het zwin en België.
Vermoedelijk zijn ze toen verder getrokken via de Oostvaardersplassen.
Hierdoor kunnen wij vandaag de dag nog steeds genieten van de ganzen.

De historie van de grauwe gans

Volgens de diverse dieren atlassen was de grauwe gans het eerst in Friesland. Deze beschermde diersoort werd hier in 1935 gesignaleerd.
Gelukkig gingen ze zich na de tweede wereldoorlog uitbreiden en kregen wij veel ganzen in Nederland.
Vermoedelijk zijn ze via de Noordoostpolder naar Friesland gegaan. Zo hebben ze zich uitkunne breiden over het midden van het land.
Het aantal broedplaatsen wat toen werd geschat is 100 – 150 volgens de broedvogelatlas in 1979.

Nederlands erfgoed

De gans behoort in Nederland tot een beschermde diersoort. Vooral de grauwe gans. Helaas word er nog steeds meerdere malen per jaar op deze diersoort gejaagd. Nu worden we gelukkig allemaal milieubewuster en moeten we alles verantwoorden. Hierdoor zullen in de toekomst minder ganzen vermoord worden hopelijk.